Regulamin promocji "Newsletter z bonusem"

Regulamin promocji "Newsletter z bonusem"

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Newsletter z bonusem”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma MOBILE CITY Bartosz Nosinski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 106/2, NIP: 842-17-55-467. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zachęcenie do subskrypcji newslettera (wysyłanego w formie wiadomości e-mail) w postaci przekazania jednorazowego kodu rabatowego na zakupy w sklepie internetowym Organizatora (dalej "Nagrody").
 3. Promocja trwa od czwartku, 8.11.2018 roku do piątku, 8.11.2019 roku.
 4. Nagrody będą przyznawane od czwartku, 8.11.2018 roku.
 5. Kod rabatowy można użyć tylko raz w terminie do piątku, 8.11.2019 roku.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 7. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§2 NAGRODA

 

 1. Nagrodą Promocji jest przyznanie kodu rabatowego w wysokości 10 zł na zakup w sklepie internetowym mobile-city.pl
 2. Minimalna wartość zakupu wynosi 200 zł.
 3. Kod rabatowy nie dotyczy kosztów wysyłki.

 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób odwiedzających stronę internetową mobile-city.pl.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  • odwiedzić stronę internetową mobile-city.pl,
  • zapisać się do newslettera,
  • potwierdzić chęć zapisania się do newslettera w wiadomości e-mail wysłanej do Uczestnika.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Uczestnik nie może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród.
 7. Kod rabatowy zostanie wygenerowany i wyświetlony automatycznie w wiadomości e-mail po potwierdzeniu przez Uczestnika chęci zapisania się do newslettera.
 8. Niedozwolone jest sprzedawanie kodu rabatowego.
 9. W przypadku wykrycia prób oszustwa Organizator ma prawo do anulowania transakcji i zablokowania użytkownika.
 10. W przypadku braku technicznej możliwości wykorzystania Nagrody przez Uczestnika w sklepie internetowym Organizatora, Uczestnik może odebrać Nagrodę po opisaniu sytuacji na adres e-mail: bok@mobile-city.pl i weryfikacji przez Organizatora. W takim przypadku Nagroda zostanie przyznana w inny, określony przez Organizatora sposób.

 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać elektronicznie na adres e-mail: reklamace@mobile-city.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamacje uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w przesłanej wiadomości.

 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: https://mobile-city.pl/Regulamin-promocji-Newsletter-z-bonusem-ccms-pol-45.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel